Tuesday, 21 April 2015

Silat, Nama Silat dan Sebutan Silat

Setiap rumpun Melayu telah memberi nama seni beladiri atau Silat mengikut nama keturunan mereka seperti Silat Minangkabau, Silat Kurinci, Silat Jawa, Silat Betawi, Silat Lintau dan lain-lain.  Pada umumnya apabila disebut Silat Melayu ialah merujuk kepada Silat yang diamalkan oleh orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.  Perkataan seni beladiri Melayu telah disebut mengikut dialek atau bahasa kedaerahan masing-masing seperti perkataan Silat atau Gayung lumrah digunakan oleh masyarakat Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.  Perkataan Silek dan Gayuang di Sumatera, Penca dan Meempok di Jawa Barat.  Pencak di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mancak di Madura dan Baween, Encak di Bali, Mpaa Sila di Dompu dan Nusa Tenggara Barat dan Bermancek di Bulungan dan Kalimantan, Memencak di Bugis dan Sulawesi, Akmencak di Suku Mekasar serta Basilat dan Kali di Mindanou, Filipina (O'Ong Maryono, 2000).


Petikan dari buku Silat: Sejarah Perkembangan Kurikulum Silat Melayu Tradisi dan Pembentukan Kurikulum Silat Malaysia Moden, 2008 tulisan Allahyarham Pendeta Tuan Haji Anuar Abd. Wahab AMN.

No comments: